Lipiec 25, 2017 Category : Rada Muzeum

Rada Muzeum

Skład Rady

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

2020-2024

 

 

1. prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt - przewodniczący Rady Muzeum - wskazany przez Radę Muzeum

2. prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

3. dr Justyna Pomierska – wiceprzewodnicząca Rady Muzeum - Instytut Kaszubski

4. dr Gabriela Lisius – Starosta Powiatu Wejherowskiego

5. Jacek Thiel – Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego

6. Leszek Winczewski - Przedstawiciel Powiatu Wejherowskiego

7. Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

8. Arkadiusz Kraszkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa

9. Stanisław Janke – wskazany przez Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

10. Danuta Pioch - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

11. Ryszard Borysionek – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie