Luty 27, 2024 Category : Komunikaty

Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH  MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO - POMORSKIEJ W WEJHEROWIE

zdj-ochrona-maloetnich-dzieci

 

Spis treści:

  • Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
  • Rozdział 2. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem MPiMKP.
  • Rozdział 3. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
  • Rozdział 4. Zasady aktualizacji Standardów oraz zakres kompetencji osób odpowiedzialnych za przygotowanie personelu MPiMKP do ich stosowania.
  • Rozdział 5. Zasady udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim Standardów do zapoznania się z nimi i ich stosowania.
  • Rozdział 6. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdy
  • Rozdział 7. Zasady ochrony wizerunku małoletniego.
  • Rozdział 8. Postanowienia końcowe.

Pliki do pobrania