Sierpień 17, 2023 Category : Konferencje i seminaria
Zdjęcie do newsa Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej „Kaszuby-Pomorze na tle Słowiańszczyzny – historia, kultura, język”

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej „Kaszuby-Pomorze na tle Słowiańszczyzny – historia, kultura, język”

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza serdecznie pracowników naukowych, doktorantów i studentów na kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej n. t. „Kaszuby-Pomorze na tle Słowiańszczyzny – historia, kultura, język”, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2023 r.

W 2021 r. ukazał się pierwszy tom z planowanej serii: Kaszuby – Pomorze na tle Słowiańszczyzny – historia, kultura, język, red. A. Lubocki, Wejherowo – Gdańsk 2021. Natomiast w listopadzie 2022 r. pod tą nazwą została zorganizowana pierwsza konferencja naukowa. Wzięło w niej udział 15 badaczy z całej Polski, którzy wygłosili referaty na różne tematy związane z kaszubszczyzną i Słowiańszczyzną. Obecnie trwają prace nad wydaniem publikacji pokonferencyjnej.

Temat konferencji jest niezwykle szeroki, co z jednej strony stwarza możliwość wielostronnego i wieloaspektowego przyjrzenia się relacjom kaszubszczyzny/Pomorza z innymi obszarami Słowiańszczyzny, z drugiej natomiast ukazania wyników badań komparatystycznych. Nie ograniczamy się przy tym do wybranych pól tematycznych, chcąc dać możliwość jak najswobodniejszej wymiany myśli i dyskusji.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych zajmujących się historią, kulturą, językoznawstwem, szczególnie tematami:

  1. Historia, język i kultura Kaszub i Pomorza na przestrzeni dziejów.
  2. Historia, język i kultura dowolnego obszaru Słowiańszczyzny.
  3. Zmiany zachodzące w językach narodowych i etnicznych.
  4. Porównanie językowe/kulturowe/historyczne Pomorza i innych obszarów.
  5. Wejherowo i ziemia wejherowska na przestrzeni dziejów.

Powyższe obszary to szeroko zakreślone pola badawcze. Wszelkie referaty mieszczące się w tym zakresie będą mile widziane. W ramach konferencji planujemy osobny panel poświęcony dziejom Wejherowa i ziemi wejherowskiej. Jest to związane m.in. z 380 rocznicą powstania Grodu Wejhera.

Organizowana przez nas konferencja ma łączyć w swoim zamyśle dwa ważne aspekty – naukowy i popularyzatorski. Zależy nam, aby wyniki badań zarówno młodych, jak i bardziej doświadczonych naukowców zaprezentować szerszemu gronu osób, niekoniecznie związanych ze środowiskiem naukowym.

PUBLIKACJA

          Ważnym elementem upowszechniania badań naukowych jest publikowanie ustaleń naukowych. Drukowanie materiałów konferencyjnych ożywia dyskurs naukowy i prowadzi często do zmiany poglądu na daną kwestię lub upowszechnienia pewnych stanowisk badawczych wśród szerszego grona zainteresowanych. W związku z tym planujemy wydać publikację w formie monografii wieloautorskiej. Szczegółowe informacje odnośnie do wydawnictwa przekazane zostaną zainteresowanym osobom.

 

Ważne informacje i terminy:

Termin konferencji: 24-25 listopada 2023 r.

Miejsce: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Adres: ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

Opłata konferencyjna: 50 zł

Termin zgłoszeń: 31 października 2023 r.

Komitet organizacyjny: dr Michał Hinc, mgr Adam Lubocki, mgr Mateusz Szuba

Koordynator projektu: mgr Mateusz Szuba

Dane kontaktowe:

                              Adam Lubocki: df@muzeum.wejherowo.pl;   

                                       Mateusz Szuba: rkps5@muzeum.wejherowo.pl

Formularz zgłoszeniowy zawierający dane kandydata (dane osobowe, afiliacja, dane kontaktowe) wraz z tematem wystąpienia i bibliografią prosimy wysłać w terminie do 31 października 2023 r. na wskazany wyżej adres mailowy koordynatora (rkps5@muzeum.wejherowo.pl). Pod tym adresem można również uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania związane z konferencją. Zapraszamy serdecznie!

Pliki do pobrania