Listopad 29, 2023 Category : Konkursy

XXX POWIATOWY KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY „GWIAZDKA TUŻ, TUŻ…”

XXX POWIATOWY KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY

„GWIAZDKA TUŻ, TUŻ…”

                                                                                                                                              

Organizator:
             Starosta Wejherowski Gabriela Lisius

 

 

I. Cele konkursu:

 1. Utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych przez sztukę.
 2. Wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, regionalnych i rodzinnych.
 3. Popularyzacja i prezentacja twórczości dziecięcej.
 4. Podtrzymanie tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami bożonarodzeniowymi funkcjonującymi w kulturze polskiej.

 

II. Tematyka:

 1. Szopka Bożonarodzeniowa.
 2. Kartki świąteczne o tematyce:

- Boże Narodzenie na Kaszubach (własnej miejscowości);

- świąteczne i noworoczne obrzędy religijne, rodzinne;

- tradycja i współczesność.

 1. Opowiadanie lub wiersz związany z Bożym Narodzeniem lub Nowym Rokiem.

 

III. Adresat:

     Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

IV. Prace oceniane będą w następujących kategoriach i grupach wiekowych:

 1. Szopka trójwymiarowa
 2. Kartki świąteczne – techniki plastyczne: malarstwo, grafika, kolaż, itp. (format  max.A5)
 3. Kartki świąteczne – technika grafika komputerowa (format max. A5)
 4. Prace literackie – poezja, proza (należy dostarczyć w 3 egzemplarzach, każdy
  egzemplarz musi być opisany wg wzoru. Wiersze – max. 3, proza - max. 3 str. A4)
  Prosimy opiekunów o dokonywanie wstępnej selekcji prac plastycznych.

 

Grupy wiekowe:

  - klasy I - IV SP,

  - klasy V - VIII SP,

  - klasy ponadpodstawowe

 

V. Termin i miejsce nadsyłania prac:

  • Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest dzień 1 grudnia 2023 r. (liczy się data dostarczenia, nie data stempla pocztowego).
  • Prace przyjmowane będą w terminie od 27 listopada do 1 grudnia 2023 r. w godzinach od 10.00 do 17.00. Prace należy dostarczyć na adres:

ul. 3 Maja 49 – II piętro, 84 – 200 Wejherowo.

  • Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:

Mariola Błaszczuk, Tel. 607 – 266 – 091.

 

VI. Prace zgłoszeniowe powinny zawierać na trwałe przymocowany następujący opis:

 • imię i nazwisko autora
 • rok urodzenia i klasa
 • kategoria oraz grupa wiekowa
 • imię i nazwisko opiekuna
 • nazwa, adres placówki, tel. kontaktowy, adres e-mail
 • UWAGA – prace nie posiadające dokładnego opisu lub NA STAŁE PRZYMOCOWANEJ/PRZYKLEJONEJ karteczki z dokładnymi powyższymi danymi uczestnika zostaną zdyskwalifikowane!
 • Dodatkowo proszę uzupełnić Kartę Zgłoszeniową.

Każdy z trzech egzemplarzy pracy literackiej powinien zawierać w/w opis.

Prace nie opisane według powyższego wzoru nie będą brały udziału w konkursie.

Uwaga!  Prace zbiorowe nie będą oceniane w konkursie !!!

 

VII. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z udostępnieniem danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora Konkursu, a także  na publikację danych dotyczących wizerunku uczestnika i placówki, w związku z konkursem, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania.

 

VIII. Termin wystawy pokonkursowej połączonej z wręczeniem nagród:

 1. Gala wręczenia nagród odbędzie się 19.12.2023r. o godzinie 12.00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2A,

84 – 200 Wejherowo. Na miejscu nastąpi podsumowanie konkursu oraz zostaną wręczone nagrody i dyplomy dla laureatów z podziałem na poszczególne grupy wiekowe

 1. Werdykt Jury będzie ostateczny i nie będzie mógł być kwestionowany. Jury ma prawo nie przyznać którejś z nagród.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo laureatów przybyłych na podsumowanie konkursu ponoszą ich opiekunowie.

 

IX. Informacje ogólne:

 1. Odbiór szopek planowany jest w dniu podsumowania konkursu, po zakończeniu gali wręczenia nagród (prac literackich organizator nie zwraca). Prace nieodebrane
  w terminie przechodzą na własność organizatora, który zdecyduje o ich dalszym losie.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu oraz na publikację wizerunku uczestników

w mediach społecznościowych.

 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo laureatów przybyłych na podsumowanie konkursu ponoszą ich opiekunowie.

 

Zapraszamy do  udziału

Pliki do pobrania