Czerwiec 10, 2024 Category : Komunikaty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/938795