Listopad 29, 2023 Category : Aktualności
Zdjęcie do newsa Naukowo o Słowiańszczyźnie po raz drugi

Naukowo o Słowiańszczyźnie po raz drugi

 

W dniach 24 i 25 listopada 2023 r. w muzealnej Książnicy profesora Gerarda Labudy odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kaszuby-Pomorze na tle Słowiańszczyzny. Historia, kultura, język”. Niezwykle szeroka tematyka przyczyniła się do tego, że zaprezentowane referaty dotyczyły rozmaitych kwestii, dając całkiem ciekawy i wielowątkowy obraz Słowiańszczyzny. Głównym spoiwem były Kaszuby, chociaż nie wszystkie referaty poruszały kwestie związane z Pomorzem.

W czasie dwudniowych obrad wygłoszono 16 referatów. Większość dotyczyła spraw historycznych, ale pojawiły się też tematy związane z antropologią, kulturoznawstwem, literaturoznawstwem, czy prawem. Taka formuła stwarza możliwość wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych środowisk naukowych i wyciąganie ciekawych, budujących wniosków.

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do badaczy młodych, których głos nie zawsze jest słyszany. Ponadto ma być to platforma do przekazywania wyników badań naukowych szerszemu gronu odbiorców, w związku z czym przykładamy ogromną wagę do tego, aby prezentacje były „przyjazne” dla pasjonatów i ludzi spoza świata nauki. Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w 2024 r.