Marzec 26, 2021 Category : Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 8/2021. Kaszubscy nobliści

Muzealne smaczki 8/2021. Kaszubscy nobliści

Mùzealné smaczczi 8/2021. Kaszëbsczi nobliscë

A wiéta Wa, że na Kaszëbach je nôwiãcy noblistów na cawnym swiece? A jakùż to przëszło? Kò mómë swòjégò Nobla, a za tim szwédczim ni mùszimë sã czerowac. Medal Stolema – zwóny téż Kaszëbsczim Noblã – béł ùstanowiony bez Karno Sztudérów „Pomorania” w 1967 rokù. Westrzód jegò nôdgrodników nalezlë sã dzejarze, lëteracë a ùczałi z Pòmòrsczi a Kaszëbsczi, a nawetka zeza ji greńców. W 1970 rokù nym wëapartnienim òstôł achtniony Profesór Gerat Labùda – jaczi patronëje mùzealny Ksążnicë.

Zachtny dzél spôdkòwiznë Stolemów, mòże òbôczëc w najim Mùzem – do cze serdeczno rôczimë.

mk

 

Muzealne smaczki 8/2021. Kaszubscy nobliści

A czy wiecie, że na Kaszubach jest najwięcej noblistów na całym świecie. A jak to się stało? Przecież mamy swojego Nobla i nie musimy się przejmować tym szwedzkim. Medal Stolema – znany też Kaszubskim Noblem – został ustanowiony przez Klub Studencki „Pomorania” w  1967 roku. Wśród jego laureatów znaleźli się działacze, literaci i naukowcy z Pomorza i Kaszub, a nawet spoza ich granic. W 1970 roku tym wyróżnieniem został uhonorowany Profesor Gerard Labuda – który patronuje muzealnej Książnicy.

Znaczną część spuścizny Stolemów, można zobaczyć w naszym Muzeum – do czego serdecznie zapraszamy!

mk