Marzec 11, 2021 Category : Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 6/2021. Poszedł na stempel

Muzealne smaczki 6/2021. Poszedł na stempel

Mùzealné smaczczi 6/2021. Nen szedł na sztãpel

Profesór Gerat Labùda – szerok znóny badéra strzédnëch stolatów, bez lata dzejôł w rozmajitëch nôùkòwëch towarzëstwach, w jaczich zajimôł wësoczé stanowiszcza. Béł midzë jinszima przédnikã Pòznańsczégò Nôùkòwégò Towarzëstwa, rechtorã Ùniwersytetu m. Adama Mickewicza w Pòznanim czë przédnikã Pòlsczi Akademie Ùmiejãtnoscë.

Tam-sam a tej-sej Kaszëbi pòwiôdają: nen szedł na sztãpel, òn ju zabéł skądka je. Równak z profesorã Labùdą bëło jinaczi – kò béł bùszny z tegò, kògùm Òn je.

Ne a jinszé pamiątczi pò profesorze Gerace Labùdze mòże òbezdrzec w Ksążnicë jegò miona – dzélu najégò Mùzeùm, do cze serdeczno rôczimë!

mk

 

Muzealne smaczki 6/2021. Poszedł na stempel

Profesor Gerard Labuda – powszechnie znany badacz średniowiecza, wiele lat działał w różnych naukowych towarzystwach, w których zajmował wysokie stanowiska. Był między innymi prezesem Poznańskiego Towarzystwa Naukowego, rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy prezesem Polskiej Akademii Umiejętności.

Gdzieniegdzie Kaszubi powiadają: ten poszedł na stempel, zapomniał już skąd jest. Jednak z profesorem Labudą było inaczej – był dumny ze swojego pochodzenia.

Te i inne pamiątki po profesorze Gerardzie Labudzie można zobaczyć w Książnicy jego imienia – oddziale naszego Muzeum, do czego serdecznie zapraszamy!

mk