Listopad 22, 2023 Category : Konkursy

Konkurs Méster Bëlnégò Czëtaniô

15 listopada odbyły się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie miejskie eliminacje
konkursu Méster Bëlnégò Czëtaniô. Do tego etapu zgłosili się uczniowie z kilku wejherowskich szkół: Szkoły
Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, Dwujęzycznej Prywatnej Szkoły Podstawowej Naja
Szkòła, Szkoły Podstawowej nr 8, I Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 i Powiatowego
Zespołu Szkół nr 3.
Przywitał ich w gościnnych progach Muzeum dyrektor Michał Hinc, a umiejętność pięknego czytania po kaszubsku
weryfikowali: ks. Marian Miotk, Agata Grenwald i Dariusz Majkowski.
Eliminacje zorganizowało we współpracy z MPiMKP Stowarzyszenie Mòje Stronë.