Styczeń 07, 2022 Category : Wydawnictwa
Zdjęcie do newsa Kaszubi w Prusach Królewskich. Nowa muzealna publikacja

Kaszubi w Prusach Królewskich. Nowa muzealna publikacja

Nakładem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku ukazała się książka prof. Zygmunta Szultki Studia nad społeczeństwem województwa pomorskiego Prus Królewskich ze szczególnym uwzględnieniem ludności kaszubskiej (XVI-XVIII wiek). Jest to 12 numer serii wydawniczej Biblioteka Kaszubska. To niezwykłe studium, które w znaczący sposób poszerza naszą dotychczasową wiedzę o Kaszubach, mieszkańcach Prus Królewskich od XVI do XVIII wieku. O wyjątkowości dzieła Zygmunta Szultki świadczy dogłębne spojrzenie autora na to, jaki wpływ na mieszkańców Pomorza, szczególnie Kaszubów miała reformacja, konflikty zbrojne, zmiany gospodarcze, ruchy migracyjne,  napływ sąsiednich nacji i wreszcie jak te procesy przekładały się na kaszubską wielowymiarową tożsamość w badanym okresie. Monografia naukowa ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Marszałków województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Koordynacją procesu wydawniczego zajął się pracownik naszego Muzeum dr Michał Hinc.   

Tekst. M. H.