Lipiec 04, 2022 Category : Zbiory w internecie
Zdjęcie do newsa Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë. Pòdzelë sã òpòwiescą!

Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë. Pòdzelë sã òpòwiescą!

Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë to archiwùm wërzekłi historie, co gromadzy wspòminczi nôstarszégò pòkòleniô mieszkańców Kaszëb. Nagróné wspòmnienia są w Muzeùm Pismieniznë i Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie. Dzélë òpòwiesców są pùblikòwóné na internetowi stronie projektu.

Pòkôzałë sã nowé wspòminczi!

Sztefa Kòbùs z Somònina pamiãtô, że czej niemiecczé wòjskò wkroczëło do Kartuz, to Niemcë bëlë taczégò zdania, że „mądré głowë” mùszałë zdżinąc. „I tak bëło. Òni jich wëwiozlë, ksãżi, naùczëceli, kòżdégò. Tu ze Somònina chwëcëlë 7 òsób, wszësczich kòlejarzów, lesnëch. Midzë nima béł mój òjc”. Sąsadzë widzelë, jak sedzôł na bùrce aùta, a na procëm niegò béł SS-Man z karabinã. Òjc Sztefë Kòbùs zdżinął w lese w Kalëskach kòle Kartuz.

Józefa Czaja z Dłudżégò Krza òpòwiôdô ò cãżczi robòce w polu òbczas żniwieniégò. Kòsą so sekło, pòtemù grabiło grablama i wiązało snopczi. Do draszowaniégò bëłë cepë. Białka gôdô, że „to bawiło i bawiło, to seczenié. To bëło lëchò”. Robòta zrobia sã lżészô, czej pòkôzałë sã nowé maszinë do seczeniô. Równak nié wszëscë mòglë sobie je kùpic.    

Dwie nowé, czësto jiné historie, co prowadzą pò drogach żëcégò w rodzenie w czas wòjnë i żëcégò na gburstwie w czas żniwów.

Zazdrzë na stronã: https://spichlerzkaszubski.pl/page/osoby.php

Projekt Kaszëbsczi Spikrz Pamiãcë pòwstôł dzãka ùdëtkòwieniémù ze strzódków Mùzeùm Historie Pòlsczi a Pòwiatu Wejrowsczégò w òbrëmienim programù „Patriotyzm Jutra”. Robi nad nim Mùzeùm Pismieniznë i Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie, ale jegò rozwij zanôlégô przede wszëtczim òd wajich chãców i bëcym w pòszëkù do dzeleniô sã swòjima òpòwiescama! Pòdzelë sã tej òpòwiescą!