Październik 26, 2020 Category : Kaszubska Nagroda Literacka
Zdjęcie do newsa Kaszubska Nagroda Literacka dla prof. Adama Ryszarda Sikory!

Kaszubska Nagroda Literacka dla prof. Adama Ryszarda Sikory!

Ogłoszenie laureatów Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza za rok 2019 oraz Kaszubskiej Nagrody Literackiej odbyło się 23 października br. (z przyczyn epidemicznych) -  w niekonwencjonalnej formie, internetowo. https://www.youtube.com/watch?v=YxcKLfShMx8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0RnJ9Rgl4b8Z4g6XPate24JkIWlbmVYzfbncaaQfsQ4Q_aK5wAfwQJi_A

Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk, przedstawił nazwiska Laureatów a przewodniczący kapituł obu Nagród – swoje refleksje. Postaci i dokonania literatów pokazywano na krótkich filmach.

Laureatami tegorocznej, trzeciej już Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza zostali: Izabela Morska za książkę „Znikanie”, prof. Józef Borzyszkowski i prof. Cezary Obracht-Prondzyński za "Historię Kaszubów w dziejach Pomorza" tom III-V oraz prof. Zenon Ciesielski za Całokształt Twórczości 2019.

 

Tegorocznym laureatem Kaszubskiej Nagrody Literackiej został prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM. W tej edycji do KNL zgłoszono także Artura Jabłońskiego oraz Jaromirę Labudda. Organizację Kaszubskiej Nagrody Literackiej od jej powołania prowadzi instytucja postulująca, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Od początku roku wpływały do muzeum zgłoszenia literatów tworzących w języku kaszubskim, którzy w roku 2019 wydali książkę, publikację bądź za ich całokształt działalności a także za tłumaczenia na język kaszubski. Fundatorem Nagrody jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Nagroda wynosi obecnie 15 tys. zł. brutto. Jej wręczenie odbywa się zwykle podczas październikowej gali, którą organizują: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku (główny organizator Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od morza") oraz Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Laureatami pierwszych edycji KNL byli: Stanisław Janke (2018) oraz Krystyna Lewna (2019). Obradom Kapituły przewodniczyli kolejno: prof. dr hab. Daniel Kalinowski oraz dr Artur Jabłoński. Tegoroczna kapituła Kaszubskiej Nagrody Literackiej obradowała w składzie: dr Grzegorz Schramke (Przewodniczący Jury) – literaturoznawca, Uniwersytet Gdański;  red. Piotr Dziekanowski – przedstawiciel miesięcznika „Pomerania” i Krystyna Lewna – ubiegłoroczna laureatka KNL. Sekretarzem KNL jest Beata Humeniuk- Czech.

Tekst: BH-Cz, tf