Październik 28, 2021 Category : Kaszubska Nagroda Literacka
Zdjęcie do newsa IV Kaszubska Nagroda Literacka. Ida Czaja

IV Kaszubska Nagroda Literacka. Ida Czaja

27 października br. w Centrum Św. Jana w Gdańsku po raz czwarty Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wręczył Pomorską Nagrodę Literacką Wiatr od Morza za rok 2020. Nagrodę w kategorii Literacka Książka Roku otrzymał Antoni Pawlak za tomik poezji „Ale bez rozgrzeszenia”. Zwycięską książką w kategorii Pomorska Książka Roku okazała się biografia Mikołaja Trzaski „Wrzeszcz! Mikołaj Trzaska - autobiografia”, której autorami oprócz bohatera są jego rozmówcy Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński. Pomorską Nagrodę Literacką Wiatr od morza za całokształt pracy literackiej otrzymał w tym roku Paweł Huelle.

Podczas uroczystej gali wręczono również Kaszubską Nagrodę Literacką, której operatorem jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Kapituła powołana przez dyrektora tej instytucji w składzie: Bogumiła Cirocka (przewodnicząca), o. prof. Adam Sikora oraz dr Łukasz Zołtkowski dokonała analizy nadesłanych zgłoszeń i postanowiła przyznać w/w nagrodę Idzie Czaji za dotychczasową twórczość poetycką. Laureatka w swojej poezji porusza uniwersalne problemy życia codziennego. Odwołuje się do swoich wspomnień, Biblii, mitologii, legend czy starych wierzeń. Nawiązuje do kultury i historii Kaszub, także tej najdawniejszej. Jej wiersze charakteryzuje emocjonalny język bogaty w metafory. Z łatwością wykorzystuje potencjał języka kaszubskiego, potrafiąc w oszczędnej formie przekazać najgłębsze treści oraz wzbudzić u czytelnika bogactwo skojarzeń.

Dotychczasowymi laureatami KNL są: Stanisław Janke, Krystyna Lewna oraz o. prof. Adam Ryszard Sikora.