Strona główna > O muzeum > Działy > KOMITET - POZA STRUKTURĄ MUZEUM > Spotkanie w Muzeum. Pieniądze na renowację nagrobka Stefana Ramułta

Spotkanie w Muzeum. Pieniądze na renowację nagrobka Stefana Ramułta

altalt

Dnia 13.01.2015 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na renowację nagrobka Stefana Ramułta, który spoczywa wraz z żoną Marią na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Obecny fatalny stan nagrobka wymaga pilnej renowacji.

W rozmowie udział wzięli:  Kazimierz Kleina – senator RP i zarazem Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Janina Kurowska – sekretarz Społecznego Komitetu  Renowacji Nagrobka Stefana Ramułta oraz przewodniczący Komitetu, dyrektor Muzeum - Tomasz Fopke.

Stefan Ramułt jest autorem Słownika języka pomorskiego, czyli kaszubskiego wydanego w Krakowie 1893 r.. Publikacja ta przyczyniła się do sformułowania obowiązującego do dzisiaj w nauce polskiej określenia statusu językowego kaszubszczyzny. Dzieło to wywarło ogromny wpływ na postawy elit kaszubskich  w XIX – XX w.

Opracowali: J.K./ T.F.

szukaj
Z naszymi zbiorami możecie się Państwo zapoznać na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: 

www.pbc.gda.pl/dlibra 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Idea projektu powstała kilka lat temu, a obecnie jest dobrym przykładem realizacji Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Województwa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki pozyskaniu środków z konkursu PRO-TUR, udało się zjednoczyć użytkowników dworów i pałaców do wspólnej akcji promocyjnej. czytaj więcej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie jest

współprowadzone i dotowane przez
Samorząd Województwa Pomorskiegoprowadzone i finansowane przez
Powiat Wejherowski


Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a tel. 58 736 18 21, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl