Grudzień 18, 2020 Category : Realizatorzy i partnerzy projektu

Realizatorzy i partnerzy projektu

Ksążnica profesora Gerata Labùdë we Wejrowie

Książnica profesora Gerarda Labudy w Wejherowie

 

Zespół zarządzający projektem utworzenia Książnicy:

Jacek Thiel - przewodniczący, Tomasz Fopke, Joanna ltrych, Karol Jaworski, Elżbieta Kalisz, Arkadiusz Szczygieł

 

Zespół kuratorski wystawy:

Janina Kurowska - przewodnicząca, Tomasz Fopke, Justyna Grabowska-Szmelc, Michał Hinc, Zuzanna Szwedek-Kwiecińska

 

Główny autor projektu budowlanego:

Wojciech Pomierski

 

Zespół organizacyjny:

Henryk Bielecki, Małgorzata Główka, Aleksander Lewandowski

 

Koordynacja projektu wystawienniczego:

Andrzej Hoja

 

Konsultacje merytoryczne:

Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński

 

Współpraca:

Rodzina Gerarda Labudy, lnstytut Kaszubski, Maria Krośnicka, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

 

Projekt aranżacji:

Michalewicz & Co.

Piotr Michalewicz, Łukasz Mieszkowski, Marcin Urbanek

 

Wykonanie projektu aranżacji:

INTERPLASTIC Roger Żółtowski

 

Grafika:

Piotr Czeszewski, Gustaw Dmowski, Łukasz Mieszkowski, Krzysztof Wroński

 

Multimedia:

Absynt VR

 

Redakcja i korekta (język polski):

Bogumiła Cirocka

 

Tłumaczenie i korekta (język kaszubski):

Roman Drzeżdżon, Tomasz Fopke, Dariusz Majkowski

 

Tłumaczenie i korekta (język angielski):

Olga Aleksandrowska, Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

 

Muzyka:

Artur Sychowski

 

Eksponaty oraz reprodukcje zbiorów:

Eksponaty oraz reprodukcje zbiorów:

Archiwum Państwowe w Koszalinie, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Brandenburgisches Landeshauptarchiv, ,,Dziennik Bałtycki", Europejskie Centrum Solidarności, Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach, Krokowskie Centrum Kultury, Kuria Metropolitalna w Gnieźnie, Milwaukee Public Library, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Gdańska, Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i lzydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej (MPiMK-P) w Wejherowie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Regionalne w Wolinie, Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945), Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Muzeum Ziemi Kępińskiej, Muzeum Ziemi Puckiej, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Universitätbibliothek Heidelberg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie; prywatne zbiory: rodziny Gerarda Labudy, Józefa Borzyszkowskiego, Sławiny Kosmulskiej, Aleksandry Kurowskiej-Susdorf, Edmunda Kamińskiego, Davida Shulista.