Lipiec 10, 2024 Category : Komunikaty
Zdjęcie do newsa Obrady Rady Języka Kaszubskiego w Muzeum

Obrady Rady Języka Kaszubskiego w Muzeum

Òbradë Radzeznë Kaszëbsczégò Jãzëka w Mùzeùm

29 i 30 czerwińca w mùrach Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie gòscilë nôleżnicë Radzeznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Pierszégò dnia w Ksążnicë profesora Gierata Labùdë òdbéło sã cykliczné pòtkanié Radë, gdze diskùtowano ò bieżącëch sprawach. Tegò samégò dnia zaczãło sã téż XVIII Sympozjum Rady Języka Kaszubskiego, jaczé bëło kòntinuòwóné pòstãpnégò dnia w Pałacu Przebendowsczich i Keyserlingków. Bëło to nôùkòwé wëdôrzenié, òbczas jaczégò bëtnicë mielë lëżnosc wësłëchac czilenôsce referatów. Tematika skùpiwała sã na kùlturowëch znankach Kaszëb. Referatë przedstawilë téż dwaj robòtnicë najégò Mùzeùm: dr Dariusz Majkòwsczi i Adóm Lubòcczi.

 

Obrady Rady Języka Kaszubskiego w Muzeum

29 i 30 czerwca w murach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie gościli członkowie Rady Języka Kaszubskiego. Pierwszego dnia w Książnicy profesora Gerarda Labudy odbyło się cykliczne spotkanie robocze Rady, na którym dyskutowano nad bieżącymi sprawami. Tego samego dnia zaczęło się również XVIII Sympozjum Rady Języka Kaszubskiego, które było kontynuowane kolejnego dnia w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków. Było to wydarzenie naukowe, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilkunastu referatów. Tematyka skupiała się wokół kulturowych symboli Kaszub. Referaty wygłosili także dwaj pracownicy naszego Muzeum: dr Dariusz Majkowski oraz Adam Lubocki.