Please update your Flash Player to view content.

Rada Muzeum

Skład Rady

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

2012-2016


1. prof. Edmund Wittbrodt - przewodniczący Rady Muzeum (Senator RP)


2. Jacek Thiel - członek zarządu Rady Powiatu Wejherowskiego


3. Jerzy Budnik - Poseł RP


4. Adela Kuik-Kalinowska - Akademia Pomorska w Słupsku


5. Mirosław Kuklik - Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej


6. prof. Cezary Obracht-Prondzyński - Wiceprezes Instytutu Kaszubskiego


7. Danuta Pioch  - Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego


8. Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski


9. Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego


10. Bogdan Tokłowicz - Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


11. Leszek Winczewski - Przewodniczący Komisji Kultury Rady Powiatu Wejherowskiego

alt

szukaj
Z naszymi zbiorami możecie się Państwo zapoznać na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: 

www.pbc.gda.pl/dlibra 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Idea projektu powstała kilka lat temu, a obecnie jest dobrym przykładem realizacji Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Województwa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki pozyskaniu środków z konkursu PRO-TUR, udało się zjednoczyć użytkowników dworów i pałaców do wspólnej akcji promocyjnej. czytaj więcej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie jest

współprowadzone i dotowane przez
Samorząd Województwa Pomorskiegoprowadzone i finansowane przez
Powiat Wejherowski


Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a tel. 58 736 18 21, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl