Strona główna > O muzeum > Działy > KOMITET - POZA STRUKTURĄ MUZEUM > Ratujmy nagrobek Stefana Ramułta. Apel

Ratujmy nagrobek Stefana Ramułta. Apel


Ratujmy nagrobek Stefana Ramułta. Apel

24 lutego, w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się drugie spotkanie Społecznego Komitetu Renowacji Nagrobka Stefana Ramułta.

Stefan Ramułt (1859-1913) ma wielkie zasługi dla badań języka kaszubskiego, jego propagowaniu w Słowiańszczyźnie i dla dalszego rozwoju jego odmiany pisanej, literackiej. Jest autorem Słownika języka pomorskiego, czyli kaszubskiego wydanego w Krakowie 1893 r. Publikacja ta przyczyniła się do sformułowania obowiązującego do dziś w nauce polskiej określenia statusu językowego kaszubszczyzny. Dzieło to wywarło ogromny wpływ na postawy elit kaszubskich, np. H. Derdowskiego, J. Karnowskiego, A. Labudę i J. Trepczyka. Drugim ważnym jego dziełem była Statystyka ludności kaszubskiej (Kraków 1899), z mapą etnograficzną Kaszub i kaszubskimi nazwami miejscowości, w dużej mierze przejętymi ze spisów Ceynowy. W Statystyce wyliczył ponad 200 tys. Kaszubów w Europie, a łącznie w świecie 331 tys. Miał pozostawić w rękopisie: ogromne materiały do Słownika staropomorskiego, odtworzonego z wyrazów zachowanych w zabytkach X–XII w., materiały do etymologii, gramatyki, bibliografii kaszubskiej, zbiór nazw miejscowych i rodowych; przepadły one w 1939 razem z całym archiwum Instytutu Zachodniosłowiańskiego w Poznaniu.

Stefan Ramułt spoczywa wraz z żoną, Marią na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Obecny, fatalny stan nagrobka uniemożliwia odczytanie napisów nagrobnych. Głównym zadaniem Komitetu jest doprowadzenie do jego renowacji. Komitet dysponuje już programem renowacji oraz kosztorysem wykonania.

W skład Komitetu zaproszoną zostaną również osoby, reprezentanci Południa Polski- regionu Żywiecczyzny. Stefan Ramułt przeprowadził tam badania terenowe i jako pierwszy opisał stan tamtejszej gwary. Żywieccy regionaliści podjęli inicjatywę nadania imienia St. Ramułta skansenowi w Ślemieniu.

Podczas spotkania w muzeum, zebrani wybrali przewodniczącego Komitetu (Tomasz Fopke), sekretarza (Janina Kurowska) oraz skarbnika (Łukasz Richert). Postanowiono o najbliższych działaniach, w tym o ustaleniu numeru konta oraz o kolejnych wystąpieniach proceduralnych związanych z renowacją. Pierwsza akcja promocyjna na Kaszubach planowana jest podczas Dnia Jedności Kaszubów w Sierakowicach, 23 marca.

Wpłat dokonywać można na konto: 84 1020 1811 0000 0702 0246 6688. Aby móc przeznaczyć 1% podatku na renowację nagrobka, należy wpisać w swoim zeznaniu podatkowym nr KRS: 0000228279, oraz w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: renowacja nagrobka.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym Dziele i skorzystania ze wskazanych form pomocy.

Ewentualne pytania można kierować do p. Janiny Kurowskiej - sekretarza Komitetu na adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Materiał ilustracyjny:

                 

Fot.1. Stefan Ramułt (1859-1913). 

Fot.2. Karta tytułowa.

  

Fot.3. Nekrolog Stefana Ramułta (ze zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie).

Fot.4. Nagrobek Stefana Ramułta na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

szukaj
Z naszymi zbiorami możecie się Państwo zapoznać na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: 

www.pbc.gda.pl/dlibra 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Idea projektu powstała kilka lat temu, a obecnie jest dobrym przykładem realizacji Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Województwa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki pozyskaniu środków z konkursu PRO-TUR, udało się zjednoczyć użytkowników dworów i pałaców do wspólnej akcji promocyjnej. czytaj więcej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie jest

współprowadzone i dotowane przez
Samorząd Województwa Pomorskiegoprowadzone i finansowane przez
Powiat Wejherowski


Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a tel. 58 736 18 21, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl