Please update your Flash Player to view content.
Strona główna > Fotografia i DŻS

Dział Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego

Dział Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego

Dział Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego powstał w roku 2001. Został wydzielony z Działu Zbiorów Specjalnych. Dział gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory z zakresu fotografii, plakatu, kartografii, druków ulotnych. W dziale przechowane są również zabytki kultury materialnej z zakresu numizmatyki i filatelistyki.

W zbiorze fotografii znajdują się dawne i współczesne zdjęcia i widokówki upamiętniające ważne dla kultury regionu wydarzenia, dokumentujące poszczególne miejscowości oraz życie codzienne pomorskich i kaszubskich miast i wsi.

alt

     alt alt

                                                                                            fotografie ze zbiorów MPiMK-P

Niezwykle ciekawe są zbiory szklanych negatywów na które składają się m.in.: spuścizny po Aleksandrze Majkowskim, Janie Konradzie Kotłowskim, czy Lubomirze Szopińskim. Niezwykle interesujący jest także zbiór wielkoformatowych negatywów celuloidowych oraz diapozytywów, zakupiony do zbiorów muzeum w 2010 roku, których autorem jest znany polski fotografik Janusz Uklejewski.

Bogato prezentują się zbiory fotograficzne. Wśród autorów zdjęć i widokówek, o różnej tematyce (architektura, marynistyka, etnografia, sylwetki działaczy kaszubskich, twórcy ludowi i ich prace), wykonanych na Pomorzu i Kaszubach, od końca XIX po czasy Nam współczesne, możemy wymienić: Jana Bułhaka, Henryka Poddębskiego, Zdzisława Marcinkowskiego, Jana Konrada Kotłowskiego, Janusza Uklejewskiego, Zbigniewa Kosycarza, Edmunda Peplińskiego, Tadeusza Linka, Kazimierza Lelewicza, Maksymiliana Jankowskiego, Tadeusza Tkaczyka i innych.

Wśród lokalnych, wejherowskich fotografów na szczególną uwagę zasługują m.in.: Augustyn Ziemens, Stanisław Nowakowski, Bolesław Kujaczyński, Jerzy i Waldemar Engler, Alojzy Perszon, Bolesław Mura, Janusz Koneczny, Edmund Kamiński, Leszek Spigarski.

Duży zbiór reprezentują widokówki krajobrazowe z Pomorza z okresu pruskiego, międzywojennego z czasów PRL, czy nowsze.

Zbiory kartograficzne obejmują mapy, atlasy i plany miejscowości, różnej prominencji. Najwięcej jest map Pomorza, wśród których watro wspomnieć m.in.: XVI-wieczną mapę Beschribung des Lands Pomernn, wielkoformatową mapę Engelhadta (1819), atlas Reymanna z połowy XIX wieku, czy bardziej popularne, szczegółowe mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego (tzw. wigówki) z lat 20. i 30. XX wieku.

Numizmatyka reprezentowana jest przez niewielki zbiór monet, głównie fenigów, których emitentem było w okresie międzywojennym Wolne Miasto Gdańsk. W zbiorze znajdują się również banknoty Wolnego Miasta Gdańska, jak również banknoty zastępcze tzw. Notgeldy emitowane przez miasta regionu np. Wejherowo (Neustadt W.Pr.), Kartuzy (Karthaus W.Pr.).

Niewątpliwą ciekawostką są arkusze ze znaczkami pocztowymi Wolnego Miasta Gdańska.

Dział gromadzi też - i uzupełnia na bieżąco - druki ulotne, zaproszenia afisze, plakaty i inne dokumenty życia społecznego, politycznego i kulturalnego regionu.

tekst: Maciej Kurpiewski

szukaj


Z naszymi zbiorami możecie się Państwo zapoznać na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: 

www.pbc.gda.pl/dlibra 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Idea projektu powstała kilka lat temu, a obecnie jest dobrym przykładem realizacji Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Województwa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki pozyskaniu środków z konkursu PRO-TUR, udało się zjednoczyć użytkowników dworów i pałaców do wspólnej akcji promocyjnej. czytaj więcej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie jest

współprowadzone i dotowane przez
Samorząd Województwa Pomorskiegoprowadzone i finansowane przez
Powiat Wejherowski


Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a tel. 58 736 18 21, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl