Prawa autorskie


Szanowni Państwo!

Chcąc korzystać z tej strony - musicie zaakceptować warunki Regulaminu. Oto one:

1. Strona ma charakter edukacyjny. Przekażcie wiadomość o jej istnieniu największej możliwej liczbie osób.

2. Teksty na niej zamieszczone podlegają ochronie w rozumieniu zapisów Prawa Autorskiego. Ich wykorzystywanie wymaga zgody Autorów.

3. Zabronione jest wykorzystywanie tekstów zamieszczonych na stronie w celach komercyjnych!

4. Każdy kopiujący dane ze strony bierze na siebie odpowiedzialność za zgodne z oryginałem przedstawienie dzieła oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o autorach tekstu.


Jeżeli nie zgadzasz się na powyższe warunki prosimy o zamknięcie tej zakładki.


1.Piotr Schmandt: Muzea. Instytucje deponujące pamięć

2.Maciej Kurpiewski: XVII-wieczny dzwon kościelny z Bolszewa koło Wejherowa  jako ciekawy przykład pomorskiej sztuki ludwisarskiej

3.Piotr Schmandt: Gazeta Kaszubska - Międzywojenne "Okno na świat" 

4.Piotr Schmandt: Zaduszkowy spacer po cmentarzu starym w Wejherowie

5.Justyna Grabowska: Komputeryzacja Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  w Wejherowie. Digitalizacja oraz zintegrowany system biblioteczny Virtua.

6.Piotr Schmandt: Adwent na Kaszubach

7.Janina Kurowska i Aleksandra Sielicka: Dokumenty wejherowskich cechów rzemieślniczych w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

8.Piotr Schmandt (tekst) i Monika Orzeł (fotografie): Kalendarze czasów i kultur. Wybrane zbiory muzealnej kolekcji z Wejherowa.

9.Justyna Grabowska: Czarownice na Pomorzu - Scholastyka i Runga, Katarzyna Zimmermann, Ceynowina

10. Janina Kurowska i Beata Humeniuk: Zbiory Stanisława Kleina w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

11. Justyna Grabowska i Beata Humeniuk: Odnalezione w książkach Gerarda Labudy - ekslibrisy Richarda von Hehna

12. Sandra Laskowska: Łacińskie starodruki z księgozbioru profesora Gerarda Labudy 

13. Maciej Kurpiewski: Historia pierwszego zakładu fotograficznego w powojennej Rumi w latach 1945-1946 

14. Piotr Schmandt (tekst) i Monika Orzeł (fotografie): Zrzesz Kaszëbskô a Klëka. Szkic porównawczy

15. Joanna Tatak-Flis: Jakie tajemnice kryją czarownice? - SIEDLISKO CZAROWNICY w wejherowskim muzeum

16. Piotr SchmandtZRZESZ KASZËBSKÔ A KLËKA. SZKIC PORÓWNAWCZY CZĘŚĆ II

17. Maciej Kurpiewski: Wejherowskie Towarzystwo Przeciwżebracze

18. Maciej Kurpiewski: Pierwsza Kaszubska Fabryka Kilimów i wyrobów tkackich „ROPOWE” w Wejherowie

19. Piotr Schmandt: MICHAŁ MOSTNIK. DZIEŁO PIŚMIENNICZE SMOŁDZIŃSKIEGO PASTORA

20. Maciej Kurpiewski: Adam Smereka. Pierwszy naczelnik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wejherowie

21. Piotr Schmandt: „JEDNODNIÓWKA” WYDANA Z OKAZJI UROCZYSTEGO POŚWIĘCENIA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH I MAŁYCH OSIEDLI PODMIEJSKICH W WEJHEROWIE (1936)

22. Piotr Schmandt: "ROCZNIK STATYSTYCZNY GDYNI 1933 – 1934. ŹRÓDŁO WIEDZY O OKREŚLONYM MIEJSCU I CZASIE"

23. Benita Grzenkowicz-Ropela: "Otylia Szczukowska (1900-1974) – regionalistka, rzeźbiarka, pedagog"

szukaj

Noclegi w Wejherowie dostępne na Noclegowo.pl

Z naszymi zbiorami możecie się Państwo zapoznać na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: 

www.pbc.gda.pl/dlibra 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Idea projektu powstała kilka lat temu, a obecnie jest dobrym przykładem realizacji Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Województwa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki pozyskaniu środków z konkursu PRO-TUR, udało się zjednoczyć użytkowników dworów i pałaców do wspólnej akcji promocyjnej. czytaj więcej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie jest

współprowadzone i dotowane przez
Samorząd Województwa Pomorskiegoprowadzone i finansowane przez
Powiat Wejherowski


Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a tel. 58 736 18 21, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl